OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY

Vyplňte tento formulár a pošlite ho emailom alebo poštou späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy.

Adresát (predávajúci):
Nisen s.r.o.
U Hřebčince 2635
397 01 Písek
Česká republika
email: info@thermos.sk

Spotrebiteľ (kupujúci):
Meno a priezvisko:
Adresa:
Dátum objednania:
Dátum doručenia:

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tovaru ........................ pod číslom objednávky ........................ .

Dátum:

Podpis: (len pokiaľ je tento formulár zasielaný formou dopisu)